Región Sitno - multimediálny sprievodca geoturizmomRegión Sitno - multimediálny sprievodca geoturizmomRegión Sitno - multimediálny sprievodca geoturizmom

Mestá a obceUbytovanie (Hotel, Pezión, Ubytovňa, súkromie)Stravovanie (Reštaurácia, Pizzéria, Motorest, Cafe, Bar)Držiteľ značky "Regionálny produkt HONT"Informačná kancelária (TIK), InfotabuľaNáučný, turistický chodníkMúzeum, Galéria, Pamätná izbaKostoly, zvoniceKaplnky, súsošia, kríže (votívna architektúra)Pamätník, pamätná tabuľaVýznamné objekty (architektúra, klopačky, vartovne) Vodné plochy (tajchy, vodné nádrže, rybníky, jazerá)Prírodná rezervácia, Národná PRPamiatková rezervácia ľudovej architektúryKultúrna pamiatka, Národná KPPrírodná pamiatka, Národná PPChránený strom, chránený krajinný prvokChránený areálAktívny oddych (Wellness, šport, poľovníctvo, rybárstvo,...)Atraktivita geoturizmu (prírodný útvar, bralo, prameň, kóta)Vyhliadky a zaujímavé miesta (POI)GeocachingVínna pivnicaDedičné (odvodňovacie štôlne)Vstupné portály, štôlneŠachty, šachtové veže, zakryté ústiaPovrchové technické a banské objektyPingy, pingové ťahy, pingové poliaHaldy, odkaliská, reliéf ovplyvnený banskou činnosťouPrvá pomoc (Lekáreň, zdravotná starostlivosť)Parkovisko, parkovacia plochaBanky, bankomatyMoto (čerp. stanice, servis, PNEU, odťah)

Návod na použitie

Multimediálny sprievodca geoturizmom je mapový portál určený na propagáciu geoturistických atraktivít regiónu vymedzeného obcami, ktoré sú členmi združenia MAS Zlatá Cesta a  združenia právnických osôb Región Sitno, ktoré sa usilujú o dosiahnutie regionálneho rozvoja s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vidieckeho priestoru. Umožňuje zverejnenie a zdieľanie multimediálne orientovaných dokumentov obsahujúcich texty, obrázky, videá, animácie ako aj zvukové nahrávky. Aplikácia je optimalizovaná pre najpoužívanejšie internetové prehliadače (odporúčané sú Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, atď.). Umožňuje prehrávanie súborou typu *.wmv (Windows Media Video), *.avi (Audio Video Interleave), *.mp3 (Moving Picture Experts Group, MPEG-1, MPEG-2 Audio Layer III., atď.). Netreba zabudnúť na zapnutie zvuku na reproduktoroch, alebo na vstavanom integrovanom audio výstupe monitora.

Jednotlivé atraktivity geoturizmu sú organizované do vrstiev podľa typu a ich fyzickej povahy. Ponuka obsahuje objekty primárnej aj sekundárnej ponuky cestovného ruchu, teda okrem samotných atraktivít tu nájdete možnosti pre ubytovanie, stratovanie, vybraný súbor služieb a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Po zapnutí (zakliknutí) konkrétnej vrstvy v ľavom rolovacom panely s kategóriami objektov je možné všetky informácie o objekte prezerať, resp. počúvať kliknutím na vybraný objekt v mape (na ikonu, resp. piktogram) s možnosťou vertikálneho posunu v otvorenom okne.

Po vizuálnej stránke je mapový portál rozdelený na niekoľko samostatných blokov:

  1. Vrchný ponukový riadok s možnosťami Úvod / O aplikácii / Návod na použitie / Partneri / Kontakty ponúka základné informácie o projekte internetového portálu geoturizmu, o jeho možnostiach, použití a kontaktoch na zainteresovaných partnerov.
  2. Mapové okno: Hlavnou časťou je mapové pole, v ktorom sa zobrazia ikony obcí a miest regiónu centrované približne na stred obrazovky. Vrstva obcí a miest sa teda zobrazuje automaticky. Takúto vrstvu s jedným typom objektov nazývame "kategória objektov". Zoznam ďalších dostupných kategórií je dostupný v ľavom, v zvislom rolovacom panely. Hlavné mapové okno ďalej obsahuje nástroje na zmenu mierky mapového zobrazenia (vľavo hore tlačidlá "+" a ""), alebo máme možnosť využiť nástroj na posun obrazu hore/dole/vľavo/vpravo kliknutím na zvolenú šipku v bielej kružnici. Posun je možný aj jednoducho kurzorom myši na obrazovke. Priblížiť, alebo vzdialiť mapu môžeme aj pomocou kolieska myši (vyskúšajte).
    Ďalej máme možnosť voľby zobrazovaného mapového podkladu (vpravo hore). Buď to je satelitná snímka územia, alebo topografická mapa. Ak klikneme na možnosť Mapa, máme ďalej možnosť zvoliť si variantu s vrstevnicami (Terén), alebo bez vrstevníc. Bez vrstevníc je možné oveľa väčšie priblíženie sa k územiu.
  3. StreetView fy. Google: Zaujímavou a užitočnou možnosťou je použitie nástroja StreetView fy. Google. Využitie nástroja je prebrané spolu s mapovým podkladom a jeho ovládanie je identické ako v prostredí Google Maps. Okno StreetView zatvoríme kliknutím na krížik v mapovom okne vpravo hore.
  4. Textový filter: V pravej časti obrazovky v hornom rohu sa nachádza nástroj – vyhľadávací filter na vyhľadanie akéhokoľvek, aj neúplného textu. Tento text je vyhľadávaný jednak v názvoch jednotlivých objektov geoturizmu, ale rovnako a jv ich podrobných textových opisoch. Umožňuje teda vyhľadávanie na základe reťazca písmen, kompletných slov, alebo slovných spojení. Vyhľadané objekty sa zobrazia v zozname s fotografickým náhľadom, pričom je možné kliknúť na konkrétny a prezrieť si jeho obsah. Kliknutím na fotografiu sa otvorí prípadná fotogaléria pripojená k objektu. Pod informáciami o vybranom objekte sa potom zobrazí mapový výrez centrovaný na konkrétny objekt.  Druhou možnosťou je najprv si všetky vybrané objekty spoločne zobraziť v mapovom okne (kliknutím na text: "zobraziť všetko v mape" vpravo hore), pričom vedľa tohto textu je zobrazený aj celkový počet nájdených objektov. Výrez obrazovky je centrovaný tak, aby obsiahol všetky vybrané objekty. Ľavá časť obrazovky je rozdelená na dva bloky.
  5. Filter katastra a kategórie: V ľavom hornom, zelenom poli na nachádzajú dva jednoduché triediace filtre, ktoré umožňujú zobraziť atraktivity a objekty buď len jedného konkrétneho katastra ("Výber: mesto, alebo obec"), alebo jednej konkrétnej kategórie objektov ("Výber: kategórie objektov"). Tieto dva triediace nástroje je možné použiť buď každý samostatne, alebo v kombinácii. Vyhľadané objekty sa zobrazia vo vygenerovanom zozname s fotografickým náhľadom na každý znich. Kliknutím na konkrétny objekt simúžeme prezrieť jeho obsah. Kliknutím na fotografiu sa otvorí prípadná fotogaléria, ak je k objektu pripojená. Pod informáciami o vybranom objekte sa potom zobrazí mapový výrez centrovaný na konkrétny objekt. Druhou možnosťou je najprv si všetky vybrané objekty spoločne zobraziť v mapovom okne (kliknutím na text: "zobraziť všetko v mape" vpravo hore). Výrez obrazovky je centrovaný tak, aby obsiahol všetky vybrané objekty.
  6. Zoznam kategórií: Inou možnosťou filtrovania a zobrazenia vybraných objektov je použitie ľavého spodného bloku,ktorý je vlastne zoznamom dostupných kategórií objektov. Zobrazenie konkrétnej kategórie dosiahneme nájdením a zakliknutím konkrétnej kategórie myšou tak, aby sa po okamžitom prekreslení obrazovky zobrazoval názov kategórie nie sivou, ale čiernou farbou. Vypnutie dosiahneme opäť kliknutím (vypnutím) konkrétnej kategórie. Vypnuté kategórie sa zobrazujú sivou farbou.

 

 

Hore